Mercredi, 24 De Avril De 2019
C. Prat de la Riba, 3, Vallbona de les Monges - 25268
Tèlèphone: Telf. 973 33 02 60 Fax: Fax. 973 33 07 28


Ajut subvencionat per la Diputació de Lleida per al Pla Extraordinari d'Inversions Locals del 2017-2018. Pla de Reforç Municipal, de l'obra realitzada per als Accessos i Connexió de l'Ajuntament amb edifici annex. ... + info
Ajut subvencionat per la Diputació de Lleida per al Pla Extraordinari d'Inversions Locals del 2017-2018. Pla de Reforç Municipal. De l'obra realitzada de l'enderroc i rehabilitació d'edifici annex a l'Ajuntament. ... + info
Edicte aprovació inicial del projecte Bàsic i d'execució de la Millora de la xarxa d'abastament en alta del Nucli de Vallbona de les Monges. ... + info
Edicte projecte definitiu d'enderroc de dues cases ruïnoses ... + info

14/03/2019

Foto Vallbona ... + info
Edicte aprovació del pressupost definitiu ... + info
Convocatòria de la subhasta per a alienació de bé immoble a Montblanquet ... + info
En data 30.01.2019 ha sortit publicat al BOP LLEIDA l'edicte de la subhasta per a l'alienació d'un bé immoble a Montblanquet. ... + info
Ja es pot descarregar el calendari amb les dates del contenidor de voluminosos per a l'any 2019. ... + info
Edicte calendari fiscal anualitat 2019 ... + info
Edicte projecte definitiu del projecte Bàsic i d'execució de la recuperació del Patrimoni cultural. Museïtzació del Molí de baix ... + info
Edicte aprovació de padrons fiscals corresponents a la taxa del servei del cementiri local i del servei de recollida d'escombraries anualitat 2019. ... + info

Les photos du


Plan du site